יחידות גישה

יחידות הגישה (Bridge/Gateway) מאפשרות קישור למכשירי קשר ומרכזיות טלפון. יחידות הגישה (ROIP Gateway) מאפשרות גישור מקומי או ע”י חיבור אינטרנט לאפשר גישור מרוחק.  קיימות יחידות גישה עם מתח פנימי עבור מערכות נישאות. ניתן לגשר עד 4 מכשירים בכל יחידת גישור.